Fråga nr.1

Hur lång är Ölandsbron?

Hur lång är Ölandsbron?- Gratis Quiz om Kalmar på Kalmarsundsparken.
Välj ett svar innan tiden har gått ut!©2014-2019 Kalmarsundsparken.se info@kalmarsundsparken.se