Fråga nr.1

Nya Vattentornet i Kalmar syns tydligt från t.ex högbrodelen på Ölandsbron. Hur stor vattenvolym rymmer fatet? (m3=kubikmeter)

Nya Vattentornet i Kalmar syns tydligt från t.ex högbrodelen på Ölandsbron. Hur stor vattenvolym rymmer fatet? (m3=kubikmeter)- Gratis Quiz om Kalmar på Kalmarsundsparken.
Välj ett svar innan tiden har gått ut!©2014-2019 Kalmarsundsparken.se info@kalmarsundsparken.se