Fråga nr.1

Ovanför huvudentren på Stagneliusskolan (tidigare Kalmar högre allmänna läroverk) så står det ett bibelcitat. Vilket?

Ovanför huvudentren på Stagneliusskolan (tidigare Kalmar högre allmänna läroverk) så står det ett bibelcitat. Vilket?- Gratis Quiz om Kalmar på Kalmarsundsparken.
Välj ett svar innan tiden har gått ut!©2014-2019 Kalmarsundsparken.se info@kalmarsundsparken.se